• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Tarapaty ogólnoświatowych polityków

Innowacyjne prowokacje polityczne
Nowoczesne środki masowego przekazu z pełną swoją agresywnością i coraz mniejszym przywiązaniem do piastowanej misji starają się w głównej mierze sfinalizować należyte domysły finansowe na nadciągający rok. Planowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się przede wszystkim na podstawie analizy tego, co cieszy się absolutnie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do odpowiedniego poziomu informowania opinii publicznej, a ta w szeregu przypadków bierze swoją wiedzę o rzeczywistości wyłącznie z tego, co ujawnia telewizja i zapisuje ogólnodostępna prasa. To smutne, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, które dowodzą, jak niewielka wspólnota w całej społeczności posiada rzeczywistą wiedzę na temat przeróżnych szczegółów systemu politycznego. Nawet znajomość programów politycznych partii, na które się głosuje, nie jest tak powszechne, jak wolno by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. To kłopotliwe, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym stopniu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Categories: Blog

Comments are closed.